..het schilderij een ogenblik is van intens leven,

waarop het ware naar buiten komt en het ware

is geen idee, 't is een gevecht, zelfs met jezelf...

 

(Bram van Velde / uit: De onmogelijkheid van de kunst)

 

Marlou Vossen schildert met haar handen,

voorbij academische kennis of techniek van de penseelstreek

- in haast scherp contrast met haar tekeningen -

ze zoekt, verkent en tast het paneel letterlijk af.

Of zoals ze zelf zegt:

 

"Ik word verrast door wat er gebeurt tijdens het schilderen.

Het zijn min of meer openbaringen in verf, kleur en vorm.

Maakt niet uit hoe. De verf laat mij dingen zien,

het gaat buiten het weten om. Juist dan doorgaan.

Weer vernietigen, al lijkt het zogenaamd wel wat,

om dan weer verrast te worden door wat er vervolgens gebeurt.

Daarin schuilt voor mij ook het aansprekende van Bram van Velde."

Last update 21-05-2023